دسته: پچ 8.1.5

معرفی نژاد Zandalari Trolls

در پست قبلی به نژاد کولتیرن هیومن های پرداختیم. امروز میخوهم به یکی دیگر از نژاد های آلید ریسز در پچ 8.1.5 بپردازم به نام زاندالاری ترول. پس با من همراه باشید… نژاد زاندالاری ترول یکی دیگر از نژادهای آلیدریسز (Allied Races) است که در پچ 8.1.5 اضافه شد. این نژاد مطعلق به هورد(Horde) است. […]

معرفی نژاد های Kul tirans Humans

در پچ 8.1.5 دونژاد جدید به نژاد های آلیدریسز(Allied Races) اضافه شدند. این دونژاد کولتیرن هیومن و زاندالاری ترول ها هستند که به متحدین و هورد اضافه شده اند. امروز به برسی نژاد کولتیراس هیومن خواهیم پرداخت. پس با ما همراه باشید… Kultiran Humans این نژاد درواقع همان مردمان ساکن کولتیراس هستند که ما در […]

آموزش رید Crucible of Storms

سلام: امروز درخدمت شما هستم با آموزش رید Crucible of Storms در پچ 8.1.5 این رید با دوباس یکی از آسون ترین رید هاست. با ما همراه باشید… داستان این رید درواقع برمیگردد به نژاث. او برای آماده کردن ما دربرابر ملکه آزشارا یک آزمون ترتیب داد. در این آزمون ما با دوتا باس به […]

تبلیغات

lightbox