دسته: Patch 9.2

آیا پچ 9.2 پایان ازراث خواهد بود ؟ بررسی تئوری های پیرامون پایان Shadowlands و پچ 9.2

پس از دیتاماین ها و انتشار جزئیات Fight زووال در پایان رِید Sepulcher of the First Ones ، تئوری های زیادی درباره ی پایان این اکسپنشن مطرح شده است. پایانی که میتواند روی کل سری Warcraft تاثیر بگذارد و مسیر داستان بازی را برای همیشه تغییر دهد. در این پست قصد داریم آن را بررسی […]

معرفی سرزمین Zereth Mortis

Zereth Mortis سرزمین جدیدی در بازی World of Warcraft میباشد که پلیرها در پچ 9.2 به آنجا میروند. به این سرزمین کارخانه ی خلقت First One ها میگویند. مکانی اسرار آمیز و بهشت مانند که Zovaal سالها ی سال رویای رسیدن به آن را داشته. رویای رسیدن به این مکان که بتواند همه چیز را […]

تبلیغات

lightbox