آموزش تخصص Vengeance کلاس Demon Hunter

تبلیغات

۸.۸
نمره ی سایت
--
متاکریتیک
پس از وقایع Battle for Azeroth ، سیلواناس ویندرانر به نبر با لیچ کینگ رفت و پس از شکستن کلاه خودش مرز بین دنیای زندگان و دنیای سایه ها را از میان برداشت و رهبران هورد و اتحاد را به درون سرزمین Maw کشاند. حال قهرمانان ازراث باید به دنبال او بروند تا بار دیگر دنیایشان را از دست اهریمنان نجات دهند. البته نه درون ازراث ! بلکه درون Shadowladns
تاریخ انتشار:
۲۴ نوامبر ۲۰۲۰
پلتفرم:
PC
توسعه دهنده:
ناشر:
lightbox