چگونه تحریم ها و فیلتر رایوت گیمز را دور بزنیم؟

تبلیغات

۷.۹
نمره ی سایت
۸۱
متاکریتیک
والورانت عنوان بازی جدید شرکت رایوت گیمز است که به تازی بتای آن منتشر شده است. این بازی سبک شوتر دارد و درمیان استریمر ها بسیار مشهور شده است. تاریخ انتشار آن برای تابستان برنامه ریزی شده است.
تاریخ انتشار:
۲ ژوئن ۲۰۲۰
پلتفرم:
PC
توسعه دهنده:
ناشر:
ژانر:
lightbox